Registrujte se na BCA

Registrujte se brzo i lako na BCA.

Unesite ime sukladno Sudskom registru
Ovde unesite poreski identifikacioni broj vaše firme. Registraciju nažalost ne možemo dovršiti bez važećeg poreskog broja.


Naznačite na kojoj ste poziciji zaposleni u firmi koju registrujete
Proverite da li su jasno vidljivi: Ime i prezime, broj dokumenta i datum isteka. Ostale podatke slobodno zacrnite.

Da biste se registrovali na BCA, potrebno je da prihvatite ova Pravila. Imajte na umu: svaka BCA država ima vlastite Uslove korišćenja, molimo da ih pozorno pročitate pre sudelovanja u licitaciji